Geofysikaliska mätningar i Kronoby – ska öka baskunskapen om områdets geologi

26.2.2019, 10:43 - eeppo

Geologiska forskningscentralen (GTK) kommer att inleda terrängundersökningar i Evijärvi och Kronoby