Pohjavesiemme suojelu turvattava lainsäädännöllä

23.2.2019, 10:03 - eeppo

kaivostoiminnan sekä maanviljelyn että eläin- ja ihmisulosteiden likaamat pohja- ja pintavedet. Karjan – ja jopa