Terrafamelle sai luvat sivukivialueelle ja sakkojen loppusijoitukselle

29.9.2017, 15:49 - eeppo

Aluehallintovirasto on myöntänyt Terrafame Oy:lle ympäristöluvan geotuubeissa olevien