Talvivaaran pilaamien järvien puhdistus jääkin valtiolle – puhdistuksen piti alkaa viime vuonna, mutta toisin kävi

12.9.2017, 20:57 - eeppo

submitted by /u/Doomdriver [link] [comments]