Rakennusjärjestyksen uudistaminen Sipoon kunnassa / Förnyandet av byggnadsordningen i Sibbo kommun

8.9.2017, 23:24 - eeppo

käytettävät kemikaalit voivat pohjaveteen kulkeutuessaan aiheuttaa pohjavedessä suoria muutoksia tai reagoida