Gips på åkrar ska ge mindre fosfor i havet

18.4.2015, 13:28 -

, likadana som vid Talvivaara-gruvan. Sulfaterna är skadliga i större mängder, och sötvattnet kan vara hotat

Lähde: Gips på åkrar ska ge mindre fosfor i havet