Talvivaaran vuodolla pienet vaikutukset

15.4.2015, 09:47 -

Päästön aiheuttamat pitoisuuden lisäykset ovat Kainuun ely-keskus arvion mukaan erittäin pienet, joten näillä pitoisuusnousuilla ei voida havaita ympäristövaikutuksia. Päästö aiheutti kuitenkin sulfaa

Lähde: Talvivaaran vuodolla pienet vaikutukset