Talvivaara börjar släppa ut sitt spillvatten

15.4.2015, 14:57 -

NTM-centralen i Kajanaland har givit grönt ljus för Talvivaara att börja släppa ut sitt spillvatten

Lähde: Talvivaara börjar släppa ut sitt spillvatten