Förbjud exploatering av alunskiffer i Sverige

8.4.2015, 20:57 -

Talvivaaragruvan. Platsen ligger nära Storsjön, som är vattentäkt för merparten av länets befolkning. Motst