Pilatut vesistöt on kunnostettava

26.3.2015, 19:58 -

Kainuun sote katsoo, että Talvivaara Sotkamo Oy:n on kunnostettava kaivoksen alapuoliset vesistöt

Lähde: Pilatut vesistöt on kunnostettava