Nu kan Romson skydda Ojnareskogen

14.3.2015, 12:47 -

naturresurs som utgör grunden för de höga naturvärdena – kalkstenen. Företaget Nordkalk vill anlägga en

Lähde: Nu kan Romson skydda Ojnareskogen