Emoyhtiöllä vain yksi elämänlanka

14.3.2015, 06:57 -

Emoyhtiö Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:llä ei ole saneerauskelpoista liiketoimintaa, jos se ei

Lähde: Emoyhtiöllä vain yksi elämänlanka