Emoyhtiö haluaa mukaan kaivostoimintaan

12.3.2015, 11:17 -

Talvivaaran emoyhtiöllä eli Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oy:llä ei ole osuutta tällä hetkellä

Lähde: Emoyhtiö haluaa mukaan kaivostoimintaan