När barndomshemmet småningom förstörs

9.3.2015, 10:27 -

Sinikka Peronius, bosatt tre kilometer fr