Oikeus: Talvivaara julkisselvitykseen

1.12.2014, 14:47 -

Talvivaara Sotkamo Oy:n hakeuduttua konkurssiin huolehtinut kaivosalueen ympäristöturvallisuuden kannalta

Lähde: Oikeus: Talvivaara julkisselvitykseen