Talvivaara nielaisi monien säästöt

23.11.2014, 04:48 -

harjoittaneelle Talvivaara Sotkamo Oy:lle. Talvivaaran pörssiyhtiön 80 000:sta osakkeenomistajasta valtaosa on

Lähde: Talvivaara nielaisi monien säästöt