Maa järisi Kiinan lounaisosassa

22.11.2014, 13:27 -

. Yhdysvaltain geologiantutkimuskeskuksen mittausten mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 5,8. Järistyksen

Lähde: Maa järisi Kiinan lounaisosassa