Vill väcka grupptalan mot Northland

17.11.2014, 10:07 -

gruvbolaget NorthlandResources, som befinner sig i rekonstruktion och har stoppat gruvbrytningen i Pajala.

Lähde: Vill väcka grupptalan mot Northland