Talvivaaran metallitehdas on käynnissä

15.11.2014, 12:08 -

täyttäviä käsiteltyjä vesiä. Osa tehtaan tarvitsemista kemikaaleista toimitetaan kaivosalueelle

Lähde: Talvivaaran metallitehdas on käynnissä