Talvivaarassa ei tulvavaaraa

11.11.2014, 20:18 -

Tilanne Talvivaaran kaivosalueella on Kainuun ely-keskuksen mukaan pysynyt vakaana. Ely-keskus on

Lähde: Talvivaarassa ei tulvavaaraa