Ingvar Carlsson har mycket att lära också 2010-talets politiker

11.11.2014, 09:07 -

för att rädda de basindustrier – gruvorna (LKAB i malmfälten) och st