Selvitys: Kevitsan kaivos työllistää eniten

10.11.2014, 08:27 -

aluetaloudellinen vaikuttavuus on Ranualla sijaitsevalla Suhangon kaivoshankkeella. Selvityksen mukaan kaivos

Lähde: Selvitys: Kevitsan kaivos työllistää eniten