Talvivaarasta tulee valtiolle pitkä piina

7.11.2014, 01:49 -

. Talvivaarassa on kaksikerroksinen yritysrakenne, jossa emona on pörssinoteerattu Talvivaaran kaivososakeyhtiö

Lähde: Talvivaarasta tulee valtiolle pitkä piina