Käräjäoikeus sinetöi Talvivaaran konkurssin

6.11.2014, 19:27 -

mukaisesti. Käräjäoikeuden päätöksestä kertoo Talvivaara Sotkamon emoyhtiö Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Lähde: Käräjäoikeus sinetöi Talvivaaran konkurssin