Talvivaaralle mäiskäistiin uhkasakko

23.6.2014, 12:07 -

Kainuun ely-keskus vaatii Talvivaaran kaivosta vähentämään vettä Kuusilammen avolouhoksesta ja

Lähde: Talvivaaralle mäiskäistiin uhkasakko