Taas uhkasakot: Vettä pois Kuusilammesta

23.6.2014, 12:07 -

kehotti Talvivaaraa 24.4. lopettamaan kipsisakka-altaan vesien johtamisen avolouhokseen, ja

Lähde: Taas uhkasakot: Vettä pois Kuusilammesta