Ely-keskus määräsi Talvivaaralle uhkasakon

23.6.2014, 12:37 -

Kainuun ely-keskus vaatii Talvivaaran kaivosta vähentämään vettä Kuusilammen avolouhoksesta null

Lähde: Ely-keskus määräsi Talvivaaralle uhkasakon