Juha Spilän puhe puoluekokouksessa

14.6.2014, 08:27 -

, metalliteollisuus, tietotekniikka, matkailu, kaivannaisteollisuus ja niin edelleen. Toimialojen kanssa

Lähde: Juha Spilän puhe puoluekokouksessa