Hannukaisen kaivos saa kannatusta

12.6.2014, 06:47 -

huonojen kokemusten Talvivaaran kaivoksesta tuoneen myös hyvää kaivostoimintaan. Kaivosyhtiöt

Lähde: Hannukaisen kaivos saa kannatusta