Salmisen järvi on pahasti saastunut

5.6.2014, 11:29 -

Talvivaaran kaivosalueella vuonna 2012 tapahtunut kipsisakka-altaan vuoto on säteilyturvakeskuksen null

Lähde: Salmisen järvi on pahasti saastunut