Rettig Nordkalk planerar uppsägningar

21.5.2014, 16:17 -

öppna en ny täkt, samt om förlängt tillst