Talvivaaran kaivoksella eristepalo

15.5.2014, 10:37 -

Talvivaaran kaivoksella metallin talteenoton rikkivetykehittimellä syttyi palo noin puolenpäivän null

Lähde: Talvivaaran kaivoksella eristepalo