Ännu sämre för Endomines

12.5.2014, 07:31 -

Guldbolaget Endomines redovisar ett resultat efter skatt p