Valtioneuvoston yleisistunto 8.5.2014

8.5.2014, 11:37 -

(HE 60/2014 vp) eduskunnalle laiksi kaivoslain 169