Talvivaara: uhkasakon uhka poistunut

7.5.2014, 13:47 -

Talvivaaran mukaan kipsisakka-altaan vesimäärä on laskenut alle Kainuun Ely-keskuksen asettaman

Lähde: Talvivaara: uhkasakon uhka poistunut