Metsät rauhaan, uraanista voimaa

4.5.2014, 01:18 -

muassa Talvivaarassa. Uraani pitää ottaa käyttöön, jos se vain

Lähde: Metsät rauhaan, uraanista voimaa