Talvivaaran kaivokselle uusi ympäristölupa

30.4.2014, 05:07 -

tehdystä päätöksestä on käsitelty loppuun. muutoksenhakutuomioistuimessa. Talvivaaran odotetaan null

Lähde: Talvivaaran kaivokselle uusi ympäristölupa