Kehotuksia ja uhkasakko Talvivaaralle

25.4.2014, 13:57 -

Kainuun ely-keskus kehottaa Talvivaaraa lopettamaan vesien johtamisen avolouhokseen ja laskemaan

Lähde: Kehotuksia ja uhkasakko Talvivaaralle