Uusia työpaikkoja tarvitaan kipeästi

24.4.2014, 04:07 -

maailmanmarkkinahinnan laskusta. Talvivaaran kaivoksen vaikeudet ovat myös hidastaneet lupien

Lähde: Uusia työpaikkoja tarvitaan kipeästi