Så väntas börsen gå idag

23.4.2014, 07:17 -

. Nordic Mines redovisar ett resultat efter finansiella poster p