Nikkelin hinta ja Talvivaaran osake nousussa

19.4.2014, 05:47 -

Talvivaaran kaivoksen sivukivikasaankin. Viime vuoden marraskuussa alhaisimmillaan vain vähän

Lähde: Nikkelin hinta ja Talvivaaran osake nousussa