Verotuksesta päätettävä itse

16.4.2014, 17:07 -

suomalainen yhteiskunta heille on antanut. Myöskään kaivosteollisuudelle lätkäistyä energiaveroa

Lähde: Verotuksesta päätettävä itse