Nikkelin hinta on jyrkässä nousussa

11.4.2014, 14:17 -

Talvivaaran nikkelikaivokselle, joka on parhaillaan hakeutumassa yrityssaneeraukseen.

Lähde: Nikkelin hinta on jyrkässä nousussa