Stockholmsbörsen vänder nedåt inför USA-öppningen

10.4.2014, 12:57 -

order fr