Gruvbolag ansöker om konkurs

31.3.2014, 07:06 -

Lappland Goldminers uppger att ackordsförhandling vid Lycksele tingsrätt är utsatt till den 1 april

Lähde: Gruvbolag ansöker om konkurs