Talvivaara: 16 päivää aikaa

26.3.2014, 13:47 -

Espoon käräjäoikeus on tänään päättänyt jatkaa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (”Yhtiö”)

Lähde: Talvivaara: 16 päivää aikaa