Talvivaaralle jo kolmas uhkasakko

19.3.2014, 10:37 -

Kainuun ely-keskus määrää kaivosyhtiö Talvivaaran ylläpitämään vesienkäsittelyä, hankkimaan lisää null

Lähde: Talvivaaralle jo kolmas uhkasakko