Prosessihäiriö rikkivetyvuodon syynä

3.3.2014, 05:16 -

Talvivaaran rikkivetyvuodon syyksi osoittautui prosessihäiriö. Toimintahäiriö Talvivaaran null null

Lähde: Prosessihäiriö rikkivetyvuodon syynä