He tekevät koneiden silmät

17.2.2014, 05:37 -

mineraaliesiintymästä kairattujen kivinäytteiden sisältö poikkeuksellisen nopeasti. Parhaillaan yrityksen null

Lähde: He tekevät koneiden silmät