Talvivaaran juoksutuksista rikosilmoitus

14.2.2014, 15:18 -

turmelemisena. Kainuun ely-keskus kehotti tammikuun alussa Talvivaaraa lopettamaan metallitehtaan

Lähde: Talvivaaran juoksutuksista rikosilmoitus